آموزش استفاده از کارت دیباگر و معانی کد ها به زبان فارسی


سلام
کارت دیباگر یک ابزار تست است.تنها دیباگری که با تمامی برندها سازگاری دارد کاسترونیک است.
قسمت های مختلف کارت دیباگر عبارتند از:
1- speaker
2-LED
3- SEVEN SEGMENT یا همان صفحه نمایش اعداد و کد ها

اسپیکر SPEAKER =
تک بوق=سلامت سیستم
بوق ممتد=فاز RAM معیوب است
چهار بوق کوتاه = فاز گرافیک
دو بوق کوتاه= BIOS آسیب دیده است یا CPU
بدون بوق= بیشتر مواقع بدون بوق هست

LED ها=
چراغ های 12V 5V 3/3 باید روشن باشد یعنی ولتاژ وجود دارد.
چراغ CLK= وجود پالس فرکانسی در CPU برقرار می باشدو آی سی کلاک فعال است.
RSB =اگر روشن باشد معمولا ریسیت صورت می گیرد در صورت این مشکل اول از همه 1- کلیر سی موس انجام می دهیم 2- CPU عوض می شود 3- IO تعویض می شود
frame osc= مربوط به مدار rtc و ارتباط
IRDY = دیتا و پالس بین پل جنوبی و IO و BIOS برقرار و سیگنال ها به بایوس

کد ها=
C0-C1-C8-D0-D1-D3--E0-E1-ED-13-14-25-26-33-15-96-EE-00-A5-A6-A7
کد C0 = یک چیزی مربوط به CPU یا یکی از پل ها مخصوصا جنوبی
از E0 تا ED = خرابی در منطقه فاز RAM
کدهای 13-14-25-26-A5-A6-A7 = مربوط به کارت گرافیک
کد 26= مادربرد بوت می شود و تصویر می دهد
کد های 33-75-96 = تست پورت ها
کد FF ِا 00 قرمز =یعنی 14 قسمت مادربرد تست شده و مادربرد سالم است.
کد های خاص=
اگر قبل از هر پردازش کدها پشت سر هم کد 00 بدهد یعنی همه چیز خراب است.
اگر مثل قبل باشد ولی FF بدهد خرابی می تواند از خود CPU یا یک چیزی مربوط به CPU باشد.
D0 , DD =معمولا پل جنوبی یا دیسکانکت شدن سوکت CPU است.
50- H5 =بیشتر در مادربرد های AMD تک چیپ به این معنی که چیپست سوخته یا دیسکانکت شده
کدهای= 10-80-88-FB می تواند از خود CPU باشد ولی معمولا از BIOS است

اگر با روشن کردن مادربرد هر بار یک کد را نشان دهد و عوض شود کد خرابی از بایوس است.